Mirosława ChudaMirosława Chuda, urodzona w Bydgoszczy, studia z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (temat pracy magisterskiej: „Wartość a twórczość w ujęciu Stanisława Brzozowskiego”). Od 1988 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie jako starszy redaktor. Wyróżniona odznaką „Zasłużony działacz kultury”.

WYBRANE PUBLIKACJE

Redakcja merytoryczna i opracowanie książek

 • Wojciech Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, TN KUL, Lublin 2009

 • Wojciech Chudy, Refleksje heglowskie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Artykuły naukowe

 • Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka, „Roczniki Filozoficzne” 1984, t. 31, z. 2, s. 196-220

 • Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury [z W. Chudym], w: Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987, s. 165-179

Artykuły wstępne i felietony w kwartalniku „Ethos”

 • Czy muzyka zbawi świat? 19(2006) nr 1-2(73-74), s. 5-9

 • Powaga radości 24(2011) nr 1-2 (93-94), s. 7-11

 • Myśl i igrzyska [z P. Mikulską] 23(2010) nr 1(89), s. 5-9

 • Mądrość serca 12(1999) nr 3(47), s. 255-257

 • Tęsknota za ikoną 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 617-619

 • Niemy uścisk ręki 18(2005) nr 1-2(69-70), s. 557-559

 • Ubóstwo ekskluzywne 24(2011) nr 4(96), s. 327-32

 • Lęk zabobonny 27(2014) nr 4(108), s. 293-295

Sprawozdania i recenzje w kwartalniku „Ethos”

 • Na peryferiach „Twin Peaks” 12(1991) nr 3-4(15-16), s. 284-289

 • Wokół Reduty i "Gardzienic" (Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dwa teatry – dwa światy”) 20(2007) nr 1-2(77-78), s. 399-406

 • Świat według Hildegardy z Bingen (rec.: M. Kowalewska, Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen 21(2008) nr 1(81), s. 255-259

 • [z ks. A.M. Wierzbickim] Wizualna moc konkretu (omówienie spektaklu L. Mądzika Przejście) 24(2011) nr 3(95), s. 344-348

 • oraz ok. 50 rekomendacji w „Propozycjach «Ethosu»”.

Ponadto felietony m.in. w czasopismach „Gwiazda Morza” i „Gość Niedzielny” oraz teksty literackie w miesięczniku „Akant”.