Tomasz Górka – magister, filozof, redaktor. Urodzony w Nowym Sączu. Studia z zakresu filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1996 roku pracownik Instytutu Jana Pawła II KUL. W latach 2000-2008 współpracownik redakcji Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Od 1 października 2012 roku sekretarz Instytutu Jana Pawła II KUL. W 2012 roku pobyt we Francji w ramach stypendium naukowego Rządu Republiki Francuskiej.

Główne obszary badań: myśl filozoficzna Karola Wojtyły-Jana Pawła II i Tadeusza Stycznia SDS, etyka, antropologia.