Dorota ChabrajskaDorota Chabrajska, filolog anglista, mgr filozofii, tłumacz, redaktor. Studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej na UMCS w Lublinie (praca magisterska analizująca wpływ filozofii sztuki S.T. Coleridge’a na kształt jego utworów poetyckich, na przykładzie Rhyme of the Ancient Mariner), studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (praca magisterska na temat filozoficznych implikacji Leszka Kołakowskiego krytyki kultury) i w International Academy of Philosophy in the Principality of Liechtenstein. Od roku 1996 pracuje w redakcji kwartalnika „Ethos”, obecnie starszy redaktor i sekretarz redakcji. Przez 6 lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i etyki w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie.

Tłumaczenia książek z języka angielskiego:

 • Eric Metaxas, Bonhoeffer. Pastor – męczennik – prorok – szpieg. Prawy człowiek i chrześcijanin przeciwko Trzeciej Rzeszy (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2012, ss. 605).
 • Raymond C. Hundley, 2012 koniec świata? Chrześcijański przewodnik dla tych, którzy się boją (Pax, Warszawa 2011, ss. 240).
 • Julian Baggini, Peter S. Fossl, Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych (Pax, Warszawa 2010, ss. 328).
 • Scott Hahn, Jak rozumieć i wyjaśniać wiarę katolicką, i jak występować w jej obronie (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009, ss. 235).
 • John F. Kelly, Jak odpowiadać na zło? (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, ss. 188).
 • Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii: hinduizm, buddyzm, sikhizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam, red. Peggy Morgan, Clive Lawton (Pax, Warszawa 2007, ss. 439).
 • Michael O’Lauglin, Umiłowany przez Boga. Duchowa biografia Henry’ego Nouwena (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2007, ss. 223).
 • Aidan Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2006, ss. 445).
 • Henry J. Nouwen, Chleb na drogę. Dziennik mądrości i wiary (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005, ss. 407).
 • Henry J. Nouwen, W imię Jezusa. Refleksje o chrześcijańskim przywództwie (z praktycznym przewodnikiem) (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 93).
 • Jean Vanier, Odnaleźć pokój (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 109).

Publikacje

Redakcje

 • Medicine and Law: For or Against Life?, red. bp Elio Sgreccia, Tadeusz Styczeń SDS, Dorota Chabrajska, Jarosław Merecki SDS (The Pontifical Academy for Life – The Institute for Studies on the Family – The Institute of John Paul II at the Catholic University of Lublin – The Institute of the Theology of the Family at the Pontifical Academy of Theology in Cracow, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, ss. 332).

Artykuły

 • Leszka Kołakowskiego krytyka Freudowskiej teorii kultury, „Roczniki Filozoficzne”, t. 37-38 (1989-1990), z. 2, s. 69-84.

Artykuły wstępne w kwartalniku „Ethos” [Od Redakcji]

 • Dlaczego personalizm potrzebuje humanistyki?, „Ethos” 28(2015) nr 1(109), s. 5-9.
 • Okrucieństwo ciągle jeszcze ludzkie..., „Ethos” 27(2014) nr 2 (106), s. 5-11.
 • Syzyf wobec neurofizjologii, „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 5-8.
 • Obietnica prawdy, „Ethos” 25(2012) nr 1-2(97-98), s. 5-8.
 • Ocalić albatrosa, Ethos” 22(2009) nr 3-4(87-88), s. 5-10.
 • Rozpacz – czy nadzieja?, 22(2009) nr 1-2(85-86), s. 5-9.
 • Rozum zapoznany, „Ethos” 19(2006) nr 3(75), s. 5-10.
 • Światło czy nocna ciemność?, „Ethos”18(2005) nr 1-2(69-70), s. 9-13 (z Agnieszką Lekką-Kowalik).
 • „Czyżbym ja, Rabbi?” (Mt 26, 25), „Ethos” 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 7-12 (z Wojciechem Chudym).

Recenzje

 • Czy jesteśmy obcy w przyrodzie? (rec. Strangers to Nature: Animal Lives and Human Ethics, red. G.R. Smulewicz-Zucker, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2012), „Ethos” 26(2013) nr 2(102), s. 313-320.
 • Muzyka – sumienie – poetyka istnienia. O uniwersum moralnym Williama Wordswortha (rec. Adam Potkay, Wordsworth’s Ethics, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2012), „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 233-239.
 • Nie cała sztuka zbawi świat... Noël Carroll w obronie sztuki masowej (rec. Noël Carroll Filozofia sztuki maowej, tłum. M. Przylipiak, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, ss. 410), „Ethos” 25(2012) nr 43(99), s. 276-282.
 • Rzemiosło czy sztuka? Bronisław Wildstein o kinie epoki postmodernizmu (rec. B. Wildstein, Śmieszna dwuznaczność świata, który oszalał, Fronda, Warszawa 2009, ss. 280), „Ethos” 23(2010) nr 1(89), s. 266-270).
 • Spór o osobę i naturę (rec. Jarosław Merecki SDS, Spór o prawo naturalne. Analiza modelu argumentacji etycznej Josefa Fuchsa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001), „Ethos” 15(2002) nr 1-2 (57-58), s. 350-358.
 • Piętnaście lat miesięcznika „Crisis”, „Ethos” 11(1998) nr 3(43), s. 334-338.
 • Papież końca wieku (rec. C. Bernstein, M. Politi, His Holiness:John Paul II and the Hidden History of Our Time, Doubleday, New York 1996), „Ethos” 10(1997) nr 2-3(38-39), s. 295-302.

„Propozycje «Ethosu»”

 • Michela Marzano, Oblicza lęku, tłum. Z. Chojnacka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, „Ethos” 27(2014) nr 4(108). s. 276-278.
 • Umberto Ecco, Historia krain i miejsc legendarnych, tłum. T. Kwiecień, Rebis, Poznań 2013, ss. 478, „Ethos” 27(2014) nr 3 (107), s. 353-356.
 • Echoes of Utopia: Notions, Rhetoric, Poetics, red. B. Klonowska, Z. Kolbuszewska, G, Maziarczyk, seria „Studies in Literature and Culture”, t. 6, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, „Ethos” 27(2014) nr 3 (107), s. 356-359.
 • Simon Baron-Cohen, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, tłum. A. Nowak, (Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014, ss. 212), „Ethos” 27(2014) nr 2 (106), s. 439-441.
 • Adam Rodziński, U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, ss. 159, “Ethos” 27(2014) nr 1(105).
 • Maciej Trojan, Na tropie zwierzęcego umysłu (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, ss. 208), „Ethos” 26(2013) nr 2(102), s. 325-327.
 • Roger Scruton, Green Philosophy: How to Think Seriously about the Planet (Atlantic Books, London 2013), „Ethos” 26(2013) nr 2(102), s. 328-330.
 • Marcin Miłkowski, Explaining the Computational Mind (The MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2013, ss. 256), „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 240n.
 • Kognitywistyka. Problemy i perspektywy, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, ss. 284); Kognitywistyka. Podobieństwo, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski, (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, ss. 279); Kognitywistyka. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 339), „Ethos” 26(2013) nr 1(101), s. 242-245.
 • Ian Stewart, Dlaczego prawda jest piękna? O symetrii w matematyce i fizyce, tłum. T. Krzysztoń (Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, ss. 368), „Ethos” 25(2012) nr 3(99), s. 283-285.
 • Roger Scruton, Understanding Music: Philosophy and Interpretation (Continuum, London–New York 2009, ss. 244), „Ethos” 25(2012) nr 3(99), s. 285-287.
 • Joseph Ratzinger, Opera omnia, red. K. Góźdź, M. Górecka, t. 11, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego, tłum. W. Szymona OP (Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 694), „Ethos” 25(2012), nr 1-2 (97-98), s. 385-387.
 • Gerald J. Beyer, Recovering Solidarity. Lessons from Poland’s Unfinished Revolution (University of Notre Dame Press, Notre Dame 2010), „Ethos” 24(2011) nr 4(96)
 • Ks. Alfred M. Wierzbicki, Polska Jana Pawła II (Instytut Jana Pawła II, Lublin 2011, ss. 213), „Ethos” 24(2011) nr 3(95), s. 355-357.
 • Adam Potkay, The Story of Joy: From the Bible to Late Romnaticism (Cambridge University Press, New York 2007, ss. 304), „Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94).
 • Roger Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, (Zysk i S-ka, Poznań 2010, ss. 134), “Ethos” 24(2011) nr 1-2(93-94).
 • Anna Głąb, Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum, (Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 235), „Ethos” 23(2010) nr 4(92).
 • Wojciech Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981, red. M. Chuda (Towarzystwo Naukowe KUL-Instytut Jana Pawła II KUL, seria „Biblioteka «Ethosu»”, Lublin 2009, ss. 203), „Ethos” 22(2009) nr 3-4 (87-88).
 • Jean Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, tłum. R. Turczyn, posłowie, P. Weiser (Wydawnictwo Homini, Kraków 2007, ss. 244), „Ethos” 23(2010) nr 2-3(90-91), s. 334n.
 • Jacek Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki (Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2008, ss. 285), „Ethos” 22(2009) nr 1-2(85-86).
 • Andrzej Stoff, Herbert: Jak nas kuszono? Dwie interpretacje (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 60), „Ethos” 21(2008) nr 4(84), s. 219-221.
 • Wanda Lidia Smereczańska-Zienkiewicz, Witold Jan Smereczański, Krajobraz niewoli. Wspomnienia z Kazachstanu (Norbertinum, Lublin 2005); Ks. Wincenty Ilgin, Wspomnienia kapłana z Sołówek. Jak to było w raju bolszewickim. Charków – Sołówki – Piniega – Moskwa – Warszawa (1917- 1933) (Norbertinum, Lublin 2006); ks. Stanisław Ryżko, Z Panem Bogiem w łagrach (Norbertinum, Lublin 2004), „Ethos” 21(2008) nr 1 (81), s. 237-239.
 • Polska moralność społeczna. Z ks. prof. Januszem Nagórnym rozmawiają ks. Robert Nęcek i ks. Piotr Gąsior (Gaudium, Lublin 2007, ss. 137), “Ethos” 20(2007) nr 3-4 (78-79), s. 316-318.
 • Harold Pinter, Dramaty, t. 1, Komedie zagrożeń; ss. 451, t. 2, Uwikłania rodzinne, ss. 444; t. 3, W imię praw człowieka, s. 304 (Agencja Dramatu i Teatru „AdiT”, Sulejówek 2006), „Ethos” 20 (2007) nr 1-2(77-78).
 • Franz von Kutschera, Wielkie pytania. Rozważania filozoficzno-teologiczne, tłum. J. Merecki, (Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, ss. 370, słowo wstępne Andrzej Półtawski), „Ethos” 20 (2007) nr 1-2(77-78).
 • Tadeusz Styczeń SDS, Poszukujący czy poszukiwany? Rozważania rekolekcyjne (Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin, ss. 69), „Ethos” 19(2006) nr 4(76), s. 278-280.
 • Samuel Gregg, Challenging the Modern World: Karol Wojtyła/John Paul II and the Development of Catholic Social Teaching (Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – Oxford, ss. 293), „Ethos” 19(2006) nr 4(76), s. 280n.
 • Henri de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki (Wydawictwo WAM, Kraków 2004, ss. 427), “Ethos” 19(2005) nr 1-2 (69-70), s. 536-538.
 • Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B. Chyrowicz SSpS, (Towarzystwo Naukowe KUL, seria „Etyka i Technika”, Lublin 2004, ss. 172), „Ethos” 19(2005) nr 1-2 (69-70), s. 539-540.
 • Joseph Kardynał Ratzinger, W drodze do Jezusa, tłum. J. Merecki SDS (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 183), „Ethos” 17(2004) nr 3-4(67-68), s. 441n.
 • Mieczysław A. Krąpiec OP, Rozważania o narodzie (Fundacja „Servire Veritati”, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2004, s. 89), „Ethos” 17(2004) nr 3-4(67-68), s. 443n.
 • Tadeusz Styczeń SDS, abp Stanisław Dziwisz, Modlitwa w Getsemani wciąż trwa (Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin- Vaduz 2003), „Ethos” 17(2004) nr 1-2(65-66), s. 569n.
 • Społeczeństwo informatyczne: szanse czy zagrożenie, red. B. Chyrowicz SSps (Towarzystwo Naukowe KUL, seria „Etyka i Technika”, Lublin 2003, ss. 204), „Ethos” 16(2003) nr 3-4(63-64), s. 536n.
 • Granice ingerencji w naturę, red. B. Chyrowicz SSpS (Towarzystwo Naukowe KUL, seria „Etyka i Technika”, Lublin 2001, ss. 185), „Ethos” 14(2001) nr 4(56), s. 321n.
 • Spotkałem człowieka. Ks. Waldemar Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, zebrał i opracował ks. W.J. Kowalów (Biały Dunajec–Ostróg 2001, wyd. Wołanie z Wołynia, ss. 175,), „Ethos” 14(2001) nr 3(55) s. 262n.
 • Jacques Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej (tłum. J. Merecki SDS, Lublin 2001, ss. 204), „Ethos” 14(2001), nr 1-2(53-54), s. 263.
 • Barbara Chyrowicz, Bioetyka i ryzyko (Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000), „Ethos” 13(2000) nr 4(52), s. 236n.
 • Vittorio Possenti, Nihilizm teoretyczny i śmierć metafizyki, tłum. Jarosław Merecki SDS (Wydawnictwo PL-SITA, Lublin 1998, ss. 73), „Ethos” 12(1999) nr 3(47), s. 221n.

„Przez pryzmat Ethosu”

 • Potęga wizerunku?, „Ethos” 27(2014) nr 3(107).
 • O styku przestrzeni publicznej z prywatną, „Ethos” 26(2013) nr 4(104), s. 345-348.
 • Fenomen „pancernych”, „Ethos” 26 (2013) nr 3(103).

Inne

 • Autorytet nauczyciela – autorytet szkoły (głos w dyskusji o autorytecie nauczyciela zorganizowaej przez redakcje kwartalników „Scriptores Scholarum” i „Ethos”, Lublin, 29 X 1996), „Ethos” 19(1997) nr 4(40), s. 253-255)

Tłumaczenia na język angielski

 • Maciej Nowak, In an Electric Arc: On Andrzej Bobkowski’s Way of Writing (summary), w: Maciej Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego (Więź, Warszawa 2014).
 • Małgorzata Kowalewska, The Linguistic Artistry of Hildegard of Bingen, as Exemplified in her Letters, “Roczniki Kulturoznawcze” 5(2014) nr 1, s. 125-152.
 • Maciej Nowak, Andrzej Bobkowski on Dying and Death, w: (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immorality, ed. by I. Wawrzyczek and A. Kędzierska, (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012), s. 117-124.
 • Tadeusz Styczeń, «To Live» Means to Thank», w: tenże, Gratias ago ergo sum. Żyć to dziękować. «To Live» Means to Thank» (Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2007, ss. 65), s. 41-65.
 • Tadeusz Styczeń SDS, Piotr Ślęczka SDS, Cezary Ritter, For Legislation That Expresses Solidarity with Each and Every Human Being, w: Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Ev