WSTYD 2017 nr 2 (118)

20,00 zł
Brutto Dostawa: 1 do 3 tygodni

WSTYD

Ilość

WSTYD

FILOZOFIA O WSTYDZIE

FENOMEN WSTYDU W KULTURZE

WSTYD A LUDZKIE DZIAŁANIE

KU PRZEWYCIĘŻENIU WSTYDU I KRZYWDY
W 70. rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”

KAROL WOJTYŁA–JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Josef M. SEIFERT – Selige Kinder von Fatima (rec. J.F. de Louvencourt, Francisco und Jacinta. Selige Kinder von Fatima, tłum. J. Volkmann, Patrimoniumverlag, Mainz 2017)
  • Propozycje „Ethosu” (Panorama współczesnej filozofii, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, B. Skarga, Kłopoty intelektu. Między Comte’em a Bergsonem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017)

SPRAWOZDANIA

  • Piotr BIŁGORAJSKI – Wstrząs – wątpienie – zdumienie (LIX Tydzień Filozoficzny „Źródła filozofii europejskiej”, KUL, Lublin, 3-6 IV 2017)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Dorota CHABRAJSKA – Bezwstyd powszedni

BIBLIOGRAFIA

Noty o autorach
Abstracts
Contents

100 produkty/ów
2018-03-17