STRANGERS 2017 No. 1(117)

PLN20.00
Tax included Dostawa: 1 do 3 tygodni

100% cotton double printed dress. Black and white striped top and orange high waisted skater skirt bottom.

Quantity

STRANGERS

THE BIBLE SPEAKS OF STRANGERS

OTHERNESS
A CHALLENGE FOR PHILOSOPHERS

ESTRANGEMENT—OTHERNESS—ALIENATION

STRANGERS TO THE HUMAN WORLD?

TOWARDS OVERCOMING OTHERNESS

KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II
INSPIRATIONS

POLEMICS

THINKING ABOUT THE FATHERLAND...

NOTES AND REVIEWS

  • Patrycja  M i k u l s k a – Friendship: The Root of Transformation (review of M. Herer’s Pochwała przyjaźni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017)
  • Jakub  M a l i k – Cutting the Sycomore Fruits (review of W. Kaczmarek, Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016)
    Books recommended by Ethos (A. Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente, Venezia: Marsilio Editori, 2017; M. Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)

REPORTS

  • Małgorzata G r z y w a c z – Seeking the Face of Modern Christianity: Remarks on the Papers Delivered at the International Scholarly Conference “The Phenomenon of Christianity in the 21st Century” (UAM, Poznań, 1-2 Dec. 2016)
  • Łukasz  S a r o w s k i – Entrepreneurship Facing Values (International Conference “Christianity and Economy,” KUL, Lublin, 25 Nov. 2016)

THROUGH THE PRISM OF THE ETHOS

  • Patrycja M i k u l s k a – Everyday Life

BIBLIOGRAPHY

100 Items
2018-03-17