OBCY 2017 nr 1(117)

20,00 zł
Brutto Dostawa: 1 do 3 tygodni

Ilość

OBCY

BIBLIA O OBCYCH

OBCOŚĆ
WYZWANIE DLA FILOZOFÓW

OBCOŚĆ – INNOŚĆ – ALIENACJA

OBCY W ŚWIECIE CZŁOWIEKA?

KU PRZEZWYCIĘŻENIU OBCOŚCI

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
INSPIRACJE

POLEMIKI

MYŚLĄC OJCZYZNA...

OMÓWIENIA I RECENZJE

  • Patrycja MIKULSKA – Przyjaźń – źródło przemiany (rec. M. Herer, Pochwała przyjaźni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017)
  • Jakub MALIK – Nacinanie owoców sykomory (rec. W. Kaczmarek, Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016)
  • Propozycje „Ethosu” (A. Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente, Marsilio Editori, Venezia 2017; M. Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016)

SPRAWOZDANIA

  • Małgorzata GRZYWACZ – W poszukiwaniu oblicza współczesnego chrześcijaństwa. Uwagi na marginesie międzynarodowej konferencji „Fenomen chrześcijaństwa w XXI wieku” (UAM, Poznań, 1-2 XII 2016)
  • Łukasz SAROWSKI – Przedsiębiorczość wobec wartości (Międzynarodowa konferencja „Chrześcijaństwo a ekonomia”, KUL, Lublin, 25 XI 2016)

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

  • Patrycja MIKULSKA – Codzienność

BIBLIOGRAFIA

100 produkty/ów
2018-03-17